MANİFESTO NEDİR?

Kontra Plak’ı 2012 yılında açtığımız ilk günden bu yana yolu bir şekilde bizimle kesişen tüm müziksever dostlarımızla ve müşterilerimizle içtenlikle paylaştığımız bazı düşüncelerimiz ve hassasiyetlerimiz var. Bunların bir kısmı daha Kontra Plak fikir aşamasındayken kenara not ettiğimiz olmazsa olmazlarsa bir kısmı da zaman içinde dükkan pratikleri üzerinden şekillenen düşünceler açıkçası. Belki ilk anda Manifesto ifadesi biraz okkalı gelebilir kulaklara; ki doğrudur; öte yandan bu notlar bizim açımızdan bir nevi yarı resmi bir deklarasyon olarak da kabul edilebilir. Özetle nedir bu Manifesto derseniz; yaptığımız işin ana hatlarına bakış açımızı yansıtan, bizim için her daim attığımız (bazen de atmadığımız) adımlara ışık tutan ve yol gösteren bir rehber. Başka bir ifadeyle “nedir sizin bu “plakçılıktan” anladığınız sorusuna vermeye çalıştığımız cevapların köşetaşlarıdır Manifesto.

A-) TEDARİK

-Yerli Yeni Plaklar

Malumunuz hem Türkiye’de hem de yurt dışında son yıllarda plağa olan ilginin artması paralelinde kabaca ilgili ilgisiz, kaliteli kalitesiz pek çok çalışma plak olarak da raflara girmeye başladı. Biz Kontra Plak olarak iç piyasada satışa sunulan yerli plaklardan kendi kalite (kartonet kalitesi, görsel kalitesi, ses kalitesi, genel hissiyatı, hangi firmanın ürettiği, hangi fiyattan satışa sunulduğu, ilk arzın sonrasında gelen dinleyici -biz dahil- yorumları gibi bazı parametreler üzerinden) filtremizden geçirmekte zorlandıklarımızı dükkanımıza olabildiğince almamaya gayret ediyoruz. Bir anlamda satacağını bilsek de bazı yerli plaklara elimiz gitmiyor. Özetle iç piyasada işine gerekli azami özeni göstermeyenlerle pek yan yana durmamaya çalışıyoruz.

-Yabancı Yeni Plaklar

Maalesef son yıllarda her ne kadar plağa olan ilgi artmış olsa da iç piyasadaki dağıtımcı sayısı ve performansı hala en sorunlu başlıklardan biri. Beklenenin aksine sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek az sayıdaki dağıtımcı nedeniyle sıklıkla yurtdışında albümü yayımlanan pek çok ismin yeni çalışmalarına plak olarak iç piyasada erişmek pek mümkün olmuyor. Zira genellikle ya o firma Türkiye’de temsil edilmiyor, edilse de ya albüm Türkiye’ye hiç ithal edilmiyor ya da tedariği çok sınırlı (hem adet hem de süre olarak) oluyor.

Öte yandan dağıtıma giren plakların fiyatlandırması da zaman zaman baş ağrıtabiliyor. Kontra Plak olarak hakettiği ya da olması gereken değerin üzerinde bir fiyattan dağıtıma girdiğini düşündüğümüz plaklara biraz daha mesafeli durmaya çalışıyoruz. Bu paralelde özellikle yurt dışından plak getiren dağıtımcı firmaların kataloglarına tabiri caizse balıklama dalmıyoruz. Ezcümle “pahalı” etiketlendiğini düşündüğümüz yabancı plakları zaman zaman arayanı, soranı çok olsa da dükkanımıza almamaya gayret ediyoruz. Bu çemberi kırabilmek için de zaman zaman burada dağıtımda olmayan plakları Kontra Plak olarak kendimiz ithal ediyoruz.

-İkinci El Plaklar

Elbette hem ikinci el hem de yeni plaklar satan bir plak dükkanı olarak öncelikli amaçlarımızdan biri olabildiğince geniş bir kataloğa sahip olabilmek. Ancak bunu yaparken özellikle ikinci el plaklar için sadece adete ve/veya maliyete konsantre olmaktansa biraz daha seçici davranmaya çalışıyoruz. Bu paralelde kartonet ve plak kondisyonu problemli diyebileceğimiz plakları mümkün mertebe dükkan stoklarından uzak tutmaya gayret ediyoruz. Zevkler ve renkler tartışılmaz şiarına sadık kalsak da içerik olarak da olabildiğince nitelikli plakları stoklarımıza eklemeye çalışıyoruz.

Genel olarak plaklarımızı temin ederken istiyoruz ki “herkeste olan bizde de olsun ama biraz olsun; ama biraz da kimsede olmayanlar olsun”. Bazen de çok satacak bir plaktan onlarca almaktansa, onlarca başka plak almayı tercih ediyoruz.

B-) FİYATLANDIRMA

Kontra Plak olarak hizmet vermeye başladığımız ilk günden bu yana fiyatlandırma içerdiği pek çok alt detay paralelinde bizim için hep en öncelikli başlıklardan biri oldu. Buradan kastımız “en düşük fiyatlar bizde” gibi bir slogan üretmek değil. Asıl önceliğimiz ve odak noktamız daha ziyade hep “en doğru” fiyat üzerine oldu diyebiliriz. Bir şekilde satış potansiyeli yüksek plakları hangi fiyattan olursa olsun hemen satın almaktansa, kendimizce doğru fiyattan geri giderek, bize de makul bir kar marjı bırakacak şekilde temin edebildiklerimiz bizim için biraz daha öncelikli oldu hep. Böylelikle bir anlamda suni fiyat artışlarının da bir parçası olmamaya çabaladık kendimizce.

Hassas olmaya çalıştığımız bir diğer konu da farklı plaklar arasındaki fiyat dengesi. Zaman zaman bazı plakları ekstra ucuza ya da bazılarını biraz daha pahalıya mal etmiş olsak da maliyetten bağımsız olarak bu dengeli ve doğru fiyat denklemini hep korumaya gayret ettik, ediyoruz. Aynı sıklette diyebileceğimiz ürünlere fiyatlandırma açısından da öyle yaklaşıyoruz.

Plak fiyatlarını belirlerken de giriş kısmında kısaca bahsettiğimiz gibi en öncelikli kriterimiz “doğru fiyat”ı bulabilmek. Özellikle biraz daha nadir/pahalı denebilecek plaklar için bu aşamadaki çalışmamızı daha geniş bir sahaya yayıp plak hakkında olabildiğince farklı kaynaklardan anlık ve geçmiş döneme ait satış fiyatı bilgilerini toplamaya çalışıyoruz. Topladığımız bu bilgileri ise ezberden bir rakama çevirmektense, Türkiye’deki plak piyasasının kendine has özelliklerini de hesaba kataraktan bizim de başka bir yerde görsek “normal/makul” karşılayacağımız bir rakama ulaşmaya gayret ediyoruz.   

C-) REZERVASYON

Kontra Plak’ı açtığımız ilk günden bu yana dükkanımızın fiziksel varlığı bizim için en önemli unsur oldu. O yüzden de Kontra Plak’ın arkasında bizler olsak da onu asıl varedenler ve sahipleri siz müzikseverlersiniz ifadesini kendimize düstur edindik. Aslına bakacak olursanız bu satırları okumakta olduğunuz online satış sitemizin bu denli gecik(tiril)mesinin nedenlerinden biri de buydu. Özetle Kontra Plak’ın fiziksel varlığı, buradaki atmosfer ve ona anlam katacak siz müzikseverlerin ziyaretleri bizim için ziyadesiyle anlamlı ve önemli. Buradan hareketle dükkan ziyaretinizde direkt elden satın almak istediğiniz plaklarla ilgili olarak her daim bizimle temasa geçip rezervasyon yaptırabilirsiniz. Şu kadar gün tutarız, şu kadar günden daha fazla rezerve edemeyiz gibi kati kurallarımız, sınırlamalarımız yok. Siz ne zaman gelebileceğinizle ilgili bizi haberdar ettiğiniz sürece plak o güne dek sizin adınıza tutulmaya devam edecektir. Zira bizim için hassas olduğumuz noktalardan biri de “plağın satılmasından” ziyade “plağın doğru adrese” gitmesi. 

D-) SATIŞ

Kontra Plak yolculuğumuza ilk başlarken kendimize verdiğimiz bir söz vardı: “plağa hakettiği değeri vermek”. Bu minik cümledeki kasıtlarımızdan biri de elimize geçen plakları aynı özen ve dikkatle değerlendirmek ve satışa sunmaktı. İlk günden bu yana Kontra Plak’ta stoklarımıza giren her bir plağı hem dinleyici tarafını ilgilendiren (format, firma, basım yılı, basım yeri, plağın kondisyonu ve fiyatı gibi) hem de bizim özel olarak takip ettiğimiz (maliyeti, ne zaman stoğa girdiği, kimden/nereden satın alındığı gibi) pek çok başlık dahilinde kayıda alıyoruz. Her bir plağımızda bu bilgilerin detaylı şekilde gösterildiği tanıtım etiketleri de mevcut. Özetle bu detay çalışmadan geçmemiş hiçbir plağı aktif olarak satışa sunmuyoruz.

Öte yandan fiyat etiketleri farklı olsa da satışa koyduğumuz tüm plaklar bizim için eşit önemde. Bu yüzden de fiziksel dükkanımızı ziyaret edenler bilecektir ki Kontra Plak’ta tüm plaklar eşit seviyede sergileniyor ve aradığınız plakları daha rahat bulabilmeniz için detaylı bir tür kategorizasyonuna tabi tutuluyor.

E-) İADE

Dükkanda ara ara bize sorulan sorulardan biri de plağın kondisyonundan bir şekilde tam emin ol(a)mayanların dillendirdiği “Sorun çıkmaz değil mi? Çıkarsa…” şeklinde başlayan cümleler. İlk günden bu yana bu konudaki yaklaşımımızı “plakta herhangi bir sorun olursa elbette geri getirebilirsiniz; hatta herhangi bir nedenden dolayı elinizin pek gitmeyeceği bir plağı somut bir arızası olmasa da geri getirebilirsiniz” şeklinde özetlenebilir. Kastımız şudur; nihayetinde plak pek çok farklı noktadan sizinle temasa geçse de özünde “bir keyif unsuru”. Eğer satın aldığınız plak/ürün herhangi bir nedenden ötürü size bu keyfi vermekten uzaksa her daim bize iade edebilirsiniz. Bunun nasıl olacağına ilişkin net bir formülasyonumuz olmasa da karşılıklı anlayış ve iyi niyet paralelinde iki tarafı da memnun edecek bir çözüm üretebileceğimize inanıyoruz; bugüne dek hep olduğu gibi. O yüzden ister sıfır ister ikinci el ürün olsun; bir şekilde sizi memnun etmeyen alışverişleriniz için bizi haberdar etmeniz yeterli olacaktır; sonrasına birlikte bakarız.