SALİM SEVER – ANKARA ROCK SCENE

SALİM SEVER – ANKARA ROCK SCENE

25,00 

Stokta yok

25,00 

Rock müzik, ABD ve Batı Avrupa kökenli bir müzik türü olsa da, yapıldığı yerlerde zaman içerisinde birçok yerel unsurla etkileşime girmiştir. Bu etkileşim rock müziğin üretim, tüketim ve anlamlandırılma biçimleri üzerinde etki yapmış ve müzikal yönelimlerin de belirleyicisi olmuştur. Bu kitap Ankara’da müzisyen ve gruplar bakımından ortaya çıkan müzikal yönelimleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

Bir müzik türünün bir ve ya daha çok coğrafi alan ve mekândaki, üretim, tüketim, dolaşım ve anlamlandırılmasına ilişkin incelemeler temelde müzikoloji alanı içerisinde, sosyoloji ve antropoloji alanlarının kuramsal ve pratik yaklaşımlarının da kullanılması yoluyla gerçekleştirilir.

Ankara’da rock müzik performansının yapılma durumlarının müzisyenlerin yaşam ve müzik pratikleri bakımından incelendiği bu çalışmada popüler müzik incelemelerinin tarihsel gelişim süreci ve genel anlamda kavramsallaştırılmasına ilişkin yaklaşımlar ve kapsamları üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda etnografik bir yaklaşımla Ankara’da düzenli ve ya düzensiz olarak barlarda rock müzik performansı yapan ya da şenlik ve festivallerde yer alan müzisyen ve gruplardan ulaşılabilen ve görüşmeyi kabul edenlerle yapılan görüşmeler çözümlenerek Scene kavramı ekseninde Bourdieu’cu bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. Müzikal pratiklerin yayılma, dağılma, paylaşılma, organize hale gelme, bir değer olarak kabul görme biçimlerinin nasıl oluştuğunu/oluşturulduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışan bu kitap, müzisyen ve grupların habitusunu işleme tarzıyla (modüs operandi) birlikte ortaya koyma çabasının ürünüdür. (Tanıtım Bülteninden)

Sayfa Sayısı: 130
Baskı Yılı: 2015

Stok durumu: Stokta yok Kategoriler: